PSYCHOkompetencje. 10 najważniejszych umiejętności miękkich, aby odnieść sukces

Czy wiesz, że aż 85% sukcesu współczesnych specjalistów zależy od ich umiejętności miękkich? Kluczem do sukcesu są PSYCHOkompetencje czyli kompetencje miękkie. Niestety, nie są one nauczane w szkołach. Jakie umiejętności miękkie są najważniejsze i jak można je rozwijać?

W swojej kolejnej książce Kamil Zieliński, psycholog i trener biznesu, który uczy psychologii w biznesie i życiu, wskazuje 10 kompetencji psychologicznych, które warto mieć. Każdy, kto chce odnieść sukces we współczesnym świecie, będzie potrzebował tych umiejętności. Przyjrzyjmy się każdej z nich. Zacznijmy działać!!!

PSYCHOkompetencje. 10 najważniejszych umiejętności miękkich, aby odnieść sukces

#01 Asertywność

Asertywność wykracza poza umiejętność powiedzenia "nie". Asertywność obejmuje szeroki zakres umiejętności. Jest to zestaw zachowań interpersonalnych, które wyrażają emocje, postawy i życzenia danej osoby w sposób bezpośredni i szczery, przy jednoczesnym poszanowaniu uczuć i postaw innych osób.

#02 Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Autoprezentacja może być bardzo szeroką umiejętnością. Jest to sposób, w jaki dana osoba komunikuje innym, kim jest lub za co chce być postrzegana poprzez swoje działania (zachowanie i komunikację werbalną lub niewerbalną). Wystąpienia publiczne to najlepszy sposób na zaprezentowanie siebie.

#03 Komunikacja

Komunikacja to akt porozumiewania się z osobami, grupami lub instytucjami. Jej celem jest wymiana idei, wiedzy, informacji i pomysłów. Proces ten zachodzi na różnych poziomach i wykorzystuje różne metody, aby wywołać określone efekty.

Komunikacja jest jedną z najważniejszych umiejętności XXI wieku. Komunikacja i budowanie relacji są niezbędne do osiągnięcia sukcesu zawodowego i osobistego.

#04 Kreatywność

Czy jesteś osobą kreatywną? Kreatywność to cenna umiejętność. Czym jest kreatywność? To zdolność osoby do stosunkowo częstego wpadania na nowe i wartościowe pomysły. Kreatywność to bardziej celowy proces niż talent. Dobra wiadomość jest taka, że można ją rozwijać poprzez treningi kreatywności.

#05 Myślenie krytyczne

Żyjemy w dobie "fake-news" i dezinformacji. W takich okolicznościach umiejętność krytycznego myślenia jest szczególnie ważna. Czym jest krytyczne myślenie? Istnieje kilka definicji. Krytyczne myślenie to wykorzystywanie zdolności lub strategii poznawczych w celu zwiększenia prawdopodobieństwa osiągnięcia pożądanego rezultatu. Innymi słowy: cały zestaw procesów umysłowych, percepcji i strategii, których używamy do rozwiązywania problemów, podejmowania dobrych decyzji i uczenia się nowych koncepcji. Dzięki krytycznemu myśleniu możemy podejmować lepsze decyzje i myśleć jaśniej.

#06 Motywacja

Czym jest motywacja? Słowo "motywacja", które pochodzi od łacińskiego motivus, oznacza "poruszanie", a motus - "ruch". Najczęściej definiuje się ją jako gotowość do działania. Trudno mówić o chęci osiągnięcia sukcesu, celów, rozwoju bez motywacji, zwłaszcza motywacji wewnętrznej. Ważne jest, aby wiedzieć, co nas motywuje. Mowa tu zarówno o teoriach motywacji, jak i praktycznych technikach motywacji i samomotywacji. Wszystko po to, abyś Ty i inni mogli lepiej wpływać na swój poziom motywacji.

#09 Negocjacje

Negocjujemy każdego dnia, w domu lub w pracy, aby przekonać innych do powodów naszych działań lub pomysłów. Przynajmniej dwie strony angażują się w zachowania takie jak wymiana informacji i inne działania, aby osiągnąć jak najlepsze porozumienie. Ważne jest, aby podczas negocjacji znać techniki negocjacyjne. Nie zawsze należy z nich korzystać. Ważniejsze jest, aby mieć świadomość, jak druga strona je wykorzystuje i umieć się bronić.

#08 Wywieranie wpływu na innych i obrona przed manipulacją

Wszyscy wpływamy na innych, w mniejszym lub większym stopniu i bardziej lub świadomie. Jaka jest różnica między wpływem a manipulacją? Niektórzy używają tych terminów zamiennie. Inni uważają, że gdy mamy dobre intencje to wpływamy. Gdy nasze intencje mają na celu spowodowanie strat u drugiej strony - manipulujemy. Nadal ważne jest, aby zrozumieć zasady wywierania wpływu, niezależnie od definicji. Dowiedz się jak być bardziej wpływowym, dlaczego czasem ulegamy i jak bronić się przed manipulacją.

#09 Zarządzanie sobą w czasie

Wszędzie słyszymy "zarządzanie czasem". Czy czasem można zarządzać? Każda minuta jest cenna. Możemy lepiej "zarządzać" sobą i lepiej wykorzystywać swój czas. Czas jest najważniejszym nieodnawialnym zasobem naturalnym. Skoro "czas to życie", to jest to nasz najcenniejszy zasób. Ważne jest, aby nauczyć się mądrze zarządzać czasem, aby żyć w oparciu o działający czas.

#10 Jak zarządzać sobą w stresie

Czy doświadczasz stresu w swoim codziennym życiu? Każdy z nas odczuwa stres, co jest dobrą wiadomością, bo oznacza, że żyjemy. Jednak każdy odczuwa stres w inny sposób. Podczas gdy pewna ilość stresu jest korzystna, zbyt duża może być zgubna. Stres może negatywnie wpływać na nasze zdrowie i samopoczucie. Zamiast próbować "jakoś radzić sobie ze stresem", lepiej nauczyć się, jak możemy zarządzać sobą w obliczu stresujących sytuacji.

Posłowie

Umiejętności PSYCHO stają się coraz ważniejsze. Umiejętności: budowanie relacji; skuteczna komunikacja; autoprezentacja, wystąpienia publiczne, kreatywne podejście do rozwiązywania problemów. Zdolność do krytycznej analizy. Zdolność do współpracy. Zdolność do negocjacji. Umiejętność rozwiązywania konfliktów. Trudno jest odnieść sukces w dzisiejszym społeczeństwie bez tych kompetencji psychologicznych.

PSYCHOkompetencje. 10 psychologicznych supermocy, które warto rozwijać Autor: Kamil ZieleńskiTeraz.

Jeśli chcesz podnieść swoje umiejętności miękkie i pozytywnie wpłynąć na swoje życie zawodowe i osobiste, książka Radosława Zielińskiego PSYCHOkompetencje jest idealnym wyborem. Jest to praktyczna książka, która pomoże Ci przejść od teorii do rzeczywistości. Książka ta podzielona jest na dziesięć rozdziałów, z których każdy poświęcony jest innej psychokompetencji. Znajdziesz tu również praktyczne narzędzia do opanowania każdej z psychokompetencji, zarówno w zakresie umiejętności, jak i postaw.

Chcesz odnieść sukces we współczesnym świecie? Książka PSYCHOkompetencje jest dla Ciebie. Jest to książka, która działa. Musisz tylko chcieć ją wykorzystać!

Autor

Redakcja "Życie Faceta".

- zyciefaceta.pl