Studia podyplomowe: pedagogika i nie tylko. Dlaczego warto studiować?

 

Pedagogika jest nierozerwalnie związana z nauczycielami i pedagogami szkolnymi. Ważne jest, aby przełamać ten stereotyp, ponieważ pedagogika jest szeroką dziedziną z wieloma możliwościami rozwoju zawodowego i perspektywami. Kto może skorzystać ze studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki? Dlaczego warto realizować się w tej dziedzinie? Szczegółowo wyjaśnimy jego zalety i specyfikę.

Jak wyglądają studia podyplomowe z pedagogiki?

O studiach podyplomowych warto wspomnieć na początku, ponieważ różnią się one od innych opcji oferowanych przez uczelnie i szkoły. Studia podyplomowe skupiają się na praktycznym przygotowaniu do zawodu. Studia podyplomowe są kolejnym krokiem w edukacji po uzyskaniu stopnia naukowego lub dyplomu (nawet licencjata). Pogłębiają wiedzę z konkretnej dziedziny.

Studia podyplomowe mają na celu zdobycie wiedzy i kompetencji w określonej specjalności pedagogicznej. Program nauczania jest intensywny, ale absolwenci są pewni siebie i gotowi do podjęcia pracy. Studia trwają 2-3 semestry, a zajęcia odbywają się online w weekendy.

Studia podyplomowe online z zakresu pedagogiki dostępne dla nauczycieli

Jakiego rodzaju pracy można się spodziewać po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki?

Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki mogą znaleźć zatrudnienie w placówkach oświatowych i wychowawczych, sądach i zakładach karnych, a także w domach pomocy społecznej, poradniach specjalistycznych. W jakim charakterze będzie wykonywana ta praca to osobna kwestia.

Po ukończeniu studiów praca pedagoga szkolnego i nauczyciela ma przebiegać według określonej ścieżki zawodowej. Nauczyciele, na przykład, często zajmują się studiami pedagogicznymi. Nauczyciele przedmiotów ścisłych i języków obcych często studiują pedagogikę, aby zdobyć solidne przygotowanie pedagogiczne. Na studiach pedagogicznych skorzystają również właściciele prywatnych szkół i kursów, ponieważ będą mogli uzyskać niezbędną licencję do prowadzenia placówki.Absolwenci kierunków pedagogicznych takich jak pedagogika specjalna czy arteterapia, integracja sensoryczna, oligofrenopedagogika i logopedia mogą pracować jako terapeuci

Wiedza z zakresu pedagogiki przydaje się również w innych branżach. Wyższa Szkoła Zawodowa oferuje studia podyplomowe z zakresu pedagogiki, w tym teatralnej, plastycznej, gastronomicznej i technologii żywności, a także zarządzania placówkami i instytucjami oświatowymi. Po ukończeniu tych studiów możesz pracować w oświacie, marketingu, biznesie w dużych i małych instytucjach i firmach.

Kto może zapisać się na studia podyplomowe z pedagogiki?

Podstawowym warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe z zakresu pedagogiki jest posiadanie tytułu licencjata, magistra lub inżyniera. Oferta studiów skierowana jest do absolwentów o kierunkach: pedagogika oraz psychologia, medycyna, fizjoterapia i logopedia. Można również studiować bez przygotowania pedagogicznego. Wszystkie szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie studia-pedagogiczne.pl

 

Autor

Redakcja "Życie Faceta".

- zyciefaceta.pl